Geschiedenis

De lange geschiedenis van Harmonie Terheijden

Ontstaan in 1888 en heropgericht in 1906 door de club muzikanten van 1888. 1888 werd dan ook geacht het geboortejaar te zijn van Harmonie Terheijden, maar..

Tijdens het toenmalige 70- jarige jubileum, in 1958, werd er onder een dikke laag stof het notulenboek 1900- 1931 gevonden bij oud- secretaris en voorzitter Nieuwesteeg. Hieruit bleek dat 1906 niet de werkelijke oprichting van de Harmonie een feit was, maar dat in 1858 al Toonkunst werd beoefend in Terheijden. Vanaf dat moment was Harmonie Terheijden opnieuw geboren, maar dan in 1858. In 1959 werd, met een jaar vertraging, het eeuwfeest alsnog gegeven.

Thuishonk voor Harmonie Terheijden werd de โ€˜Harmoniezaalย  of te wel Markstraat 5. In de tuin vonden de muzikale uitvoeringen plaats en tijdens de jaarlijkse kermis was er een matinee uitvoering. Hemelvaart was toen al een vaste traditie waarop de Harmonie ging dauwtrappen samen met de visvereniging en nu al enige jaren met de Anthony Singers.

In de tijd zijn er wel wat zaken veranderd. Repetitie en vergaderen was verplicht en bij niet komen, kostte dat je 10 guldencent.

Begin van de jaren zestig kwamen de concoursen, kwam de harmonie bij openingen en koniginngedag en maakte haar opwachting bij bruiloften, de kermis en carnaval.

De harmonie werd in 1957 uitgebreid met een drumband, opgezet door Ad van Bekhoven, wat later is herpositioneerd naar slagwerkgroep.

Door al die jaren heen heeft de Harmonie steeds midden in de Terheijdense samenleving gestaan. Als blijk van waardering hiervoor ontving de Harmonie in 1983 de Koninklijke Erepenning van Hare Majesteit Koningin Beatrix.

In dat zelfde jaar, 1983, werd het 125- jarige jubileum van de harmonie gevierd. Ook in 2008 toen de harmonie 150- jaar jong werd, is dit jubileum groots gevierd. Voor beide jubilea werd er een jubileumboekje uitgegeven.

In de โ€˜Coronaโ€™ jaren kwamen alle activiteiten te vervallen, maar samen met alle leden werd er het beste van gemaakt. Online muziekuitzendingen, online repetities en waar mogelijk en kon werd er alsnog gespeeld.

Na afloop van deze coronajaren werd er weer met frisse moed opgestart. Helaas, hebben we tijdelijk afscheid moeten nemen van het opstap- en opleidingsorkest en bestaat de harmonie op dit moment enkel nog uit het groot orkest en de slagwerkgroep. Gelukkig staan we weer op het punt te starten met een opstaporkest, worden er grote groepen leerlingen opgeleid binnen het project muziek in de school, vaardigt de Harmonie flink wat leden af aan de muziekappelen KieleKiele, VurneKeer en Nootdkreet en zijn veel leden graag geziene invallers bij diverse orkesten.

Heb jij interesse om onderdeel te worden van Harmonie Terheijden, neem dan contact met ons op via de contactbutton.