đ—Ēđ—ļ𝗷 𝗴𝗮𝗮đ—ģ đ—ē𝗲𝘁 𝘃𝗮𝗸𝗮đ—ģ𝘁đ—ļ𝗲…

...maar niet voordat we jullie eerst nog trakteren op een spetterend concert! Op vrijdag 28 juni maken we met jullie een muzikale reis rond de wereld 🌍 Maar hoe mooi het ook is op al deze verre reizen, uiteindelijk verlangen we weer terug naar het mooie Traaie.

đŸ—Ŗ De presentatie wordt verzorgd door Toeristisch Traaie, want de verhalen uit ons eigen dorp, die mogen we ook zeker niet vergeten.

Kom gezellig luisteren naar zowel de slagwerkgroep, het opstaporkest en het groot orkest van Harmonie Terheijden en luid met ons de vakantie in! 🌞đŸŽļ

PS: herken jij alle vlaggen in de afbeelding? Dan weet je waar de reis zoal naartoe gaat!

Minder weergeven

Comments are closed.