Anita en Annelies 25 jaar lid van de Harmonie

Dit jaar zijn Anita Verwijmeren en Annelies Nissen 25 jaar lid van onze Harmonie.

Het bestuur heeft besloten om de huldiging van jubilarissen jaarlijks te laten plaats vinden op ons traditionele Kerstconcert op tweede kerstdag. Dit omdat dan nagenoeg alle leden aanwezig zijn, de orkesten de jubilarissen muzikaal kunnen eren en ook familie en vrienden er bij betrokken kunnen worden.

Dit jaar voor het eerst dus met Anita en Annelies als jubilarissen.

Het was een mooie, gezellige bijeenkomst waarvan u de beelden snel terug zult kunnen zien op deze website.

Anita en Annelies: namens de leden en het bestuur van Harmonie Terheijden: van harte proficiat met deze mijlpaal en we hopen nog lang van jullie betrokkenheid bij de Harmonie te mogen genieten!

 

Comments are closed.