Terugblik Kerstconcert Harmonie Terheijden 26 december 2018

In een gezellig druk Café De Harmonie gaven alle onderdelen van de harmonie een sfeervol kerstconcert. Allereerst was het de beurt aan het Opstaporkest o.l.v. Ruud Taks. Nog maar net gestart met hun muzikale carrière gaven de muzikantjes een klinkend en goed verzorgd optreden. Een hele stap voor hen voor wie het een van de eerste optredens in hun leven was. Trotse opa’s en oma’s, ouders, broertjes en zusjes hebben ervan mee kunnen genieten. Daarna was de Slagwerkgroep aan de beurt. Onder leiding van Mathyn de Jong speelden zij enkele ritmische stukken. De ritmesectie is een essentieel onderdeel van alle orkesten van de harmonie, zonder slagwerk is het moeilijk muziek maken. Manuel de Wijs bracht met het Opleidingsorkest een muzikale reis om de wereld. Egypte werd aangedaan, Frankrijk, Portugal, Engeland, Ierland en La La Land. Een bijzonder land…
Last but not least was het Groot Orkest o.l.v. Leo Simons aan de beurt. Zij brachten een mooi en sfeervol kerstprogramma met onder andere nummers zoals Westminster Carol, Christmas on Broadway en Christmas Popsongs. Er werd afgesloten met een serenade aan Joep en Katya van Bekhoven die op 18 december in het huwelijk traden.
Grote dank aan ook aan hen voor de aangeboden koffie met kerstkransje.

Jubilarissen

Tijdens het optreden van het Groot Orkest werden de leden Rinus Damen, Arjan Reniers en Corné Sprangers gehuldigd vanwege hun 50-jarig muzikant zijn. Zij ontvingen een oorkonde en de gouden speld van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie).

Rinus Damen

Als 10-jarige muzikant begon Rinus op de bazuin, daarna volgde de cornet en trompet om uiteindelijk te eindigen met het instrument waar hij nu op speelt, de bas-tuba. Rinus is altijd zeer betrokken geweest bij de harmonie. In de tijd dat Rinus bestuurslid was heeft hij zich bijzonder ingezet voor de opleiding van de leerlingen en de ontwikkeling van deze opleidingen. Van eigen docenten naar docenten van de muziekschool. De harmonie kreeg net als andere orkesten in de gemeente Drimmelen te kampen met de bezuinigingen van de gemeente. Rinus heeft er een belangrijk rol in gespeeld hier zo goed mogelijk mee om te gaan.
Ook heeft de harmonie altijd gebruik kunnen maken van de technische kennis die Rinus heeft. Vele veilige oplossingen zijn aangedragen tijdens de talrijke activiteiten en optredens van de harmonie zoals de galaconcerten in De Cour.
Rinus was ook vele jaren actief bij de muziekkapellen in het dorp zoals de Bloaskoppen en De Almdudlers. Nog steeds draagt Rinus zijn muzikale steentje bij in het Orkest Familie van Geel.

Arjan Reniers

Arjan begon in 1968 met het spelen op bazuin en verzorgde samen met de drumband de optredens op straat. Bazuin spelen was niet Arjan zijn ding en al snel ging hij o.l.v. Toon van den Broek de grote trom slaan op straat. Niet veel later nam Arjan het Tamboer-maitrestokje over van Harry Krijnen.
Een van de hoogtepunten in die rol was het defilé bij paleis Soestdijk om Koningin Juliana een muzikale verjaardags-groet te brengen.
Later is Arjan overgestapt op de bariton waar hij nu nog met veel plezier op speelt.
Ook zijn gezin is begaan met de muziek en het verenigingsleven. Bij de grote concerten was Liesbeth altijd aanwezig om te grimeren. Dochter Berdien en zoon Freek brachten bij deze concerten hun kunde en kennis in om nog meer glans te geven aan deze concerten.
Daarnaast heeft Arjan ook hard meegewerkt aan de voorbereidingen van het 150-jarig bestaan van de harmonie. Ook het organiseren van het jaarlijks dauwtrappen en het verrichten van de nodige hand- en spandiensten bij de diverse activiteiten van de harmonie maken van Arjan een echte verenigingsman.

Corne Sprangers

50 jaar geleden begon Corné als tamboer bij het tamboerkorps van de harmonie. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar de cornet. Dit instrument paste toch echt beter bij hem.
Hij heeft met deze cornet gespeeld bij diverse kapellen zoals de Treuzelaers en de Almdudlers. Toen de militaire dienstplicht Corné riep om te komen dienen was het maar wat fijn dat hij terecht kon bij de genietroepen. Cornetten, daar zaten ze niet om verlegen maar hoornspelers wel, dus begon Corné aan zijn muzikale carrière als hoornblazer. Je moet er iets voor over hebben heeft hij gedacht. Eenmaal klaar met de dienstplicht keerde hij toch weer terug naar de cornet.
Corné is ook een aantal jaren bestuurslid van de harmonie geweest en heeft zich ook bijzonder ingezet om dit muzikale bedrijf goed draaiende te houden.
Zonder Corné zijn de leden van het Groot Orkest nergens als er na de pauze weer moet worden opgestart met het tweede deel van de repetitie. Dit doet hij met de ludieke woorden: ‘De hoogste tijd dames… tijd om weer te gaan bewegen’. Als Corné er niet is wordt dit een stuk moeilijker. Daarnaast houdt Corné de afmeldingen bij en meldt deze aan het begin van de repetitie. Je moet wel een heel goede reden hebben om je af te melden.

Na de huldiging kreeg dirigent Leo Simons een mooie mars overhandigd van de 3 jubilarissen. Waarvoor dank namens de harmonie.

De loterij

Na afloop van het concert is de inmiddels traditionele kerstloterij gehouden.
Er waren weer vele mooie prijzen te winnen. Wij bedanken iedereen die door het kopen van de loten de harmonie financieel hebben gesteund. Had u helaas geen prijs dan hopen wij dat u de volgende keer toch weer meedoet. Een nieuw jaar, een nieuwe kans.

Comments are closed.