Algemene Muzikale Vorming

Muziekonderwijs is onder druk van de bezuinigingen in het basisonderwijs op vele scholen ondergeschikt geworden of totaal verdwenen.

Harmonie Terheijden probeert jonge kinderen (vanaf circa 4 jaar) onder leiding van een deskundige docent bekend te maken met muziek en later met het bespelen van een instrument. Ritme, melodie, samen spelen en gezelligheid komen aan bod tijdens onze lessen AMV (Algemene Muzikale Vorming).

In de vervolg AMV (vanaf circa 6-7 jaar) leren zij ook de verschillende instrumenten kennen en mogen zij ook hierop spelen. Zowel slagwerk, koperinstrumenten als houtinstrumenten passeren de revue en vormen vaak een basis om later écht zo'n instrument te gaan bespelen. Natuurlijk hopen we hiermee ook de kinderen zo geïnteresseerd te laten raken in het maken van muziek dat zij graag lid willen worden van onze Harmonie!

Voor AMV geldt een vaste prijs voor de volledige cursus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coordinator van de AMV, Minke Geutjes, of via het informatieformulier op deze website.

12661265