Een instrument bespelen

Een instrument bespelen is niet eenvoudig.

Het vergt doorzettingsvermogen en er moet zeker in het begin stevig op gestudeerd worden.

Bij veel leerlingen zien we, na een aanvankelijk enthousiast begin, na enkele maanden een terugval. Ze vinden het niet zo leuk meer (het "nieuwe" is er af) of men moet te veel oefenen. Maar zoals het spreekwoord zegt: Oefening baart kunst! Bij jonge(re) kinderen is de rol van ouders of opvoeders dan ook van essentieel belang. Zij spelen een belangrijke rol in het motiveren van hun kinderen om door te zetten.

Het eerste jaar dat je een instrument bespeelt is het vooral thuis oefenen, waarbij er gebruik gemaakt wordt van modern lesmateriaal. Zo kan een leerling al na enkele weken meespelen met een cd, waardoor de indruk ontstaat dat je al met een orkest meespeelt. Tegelijkertijd leer je hierdoor te luisteren naar anderen in "jouw orkest".

Naast kinderen zien we in toenemende mate interesse bij volwassenen om op latere leeftijd te starten met het bespelen van een instrument. Ook u bent van harte welkom bij onze Harmonie. Zeker op latere leeftijd gaat het niet allemaal 'vanzelf' maar ook hier geldt: doorzetten levert resultaat op, waarbij altijd het plezier hebben in muziek maken voorop moet staan.

Mocht uw kind of uzelf interesse hebben om te starten met muziekles, dan kunt u altijd eerst een paar proeflessen krijgen om te zien of het past.

Inschrijving en verplichtingen

Voor de formele aanmelding wordt gebruik gemaakt van een inschrijfformulier. Door het plaatsen van een handtekening verplicht de leerling zich om een vol seizoen les te volgen en lesbijdrage te betalen.

De kosten van de muziekopleiding zijn niet gering. Harmonie Terheijden ontvangt voor leden jonger dan 18 jaar een steeds beperkter subsidiebedrag, terwijl de kosten voor het inhuren van professionele docenten onverminderd hoog blijven. Om hier een goede verdeling tussen leerling en vereniging voor te hanteren is er een verdeelsleutel opgesteld die te vinden is onder de Algemene voorwaarden.

Lessen worden op individuele basis gegeven en duren, afhankelijk van het instrument 20 of 30 minuten per week.

Het doel van de opleiding is om uiteindelijk leerlingen in te laten stromen in het Groot Orkest. Helaas maken we met regelmaat mee dat leerlingen na het behalen van één of meerdere diploma's de vereniging verlaten waardoor er grote opleidingskosten zijn gemaakt zonder resultaat voor de vereniging. Ter voorkoming hiervan is een terugbetalingsregeling opgenomen in de Algemene voorwaarden.