Instromen in het orkest

Na ongeveer een klein jaar les kunnen leerlingen instromen in het Opstaporkest. Het doel van het Opstaporkest is dat leerlingen leren samenspelen. Daarnaast is ook gezelligheid van groot belang en gaan leerlingen voor het eerst optreden voor publiek. Na ongeveer 1 à 2 jaar stromen leerlingen door naar het Opleidingsorkest. Hiervoor is het hebben van het A-diploma of A-niveau een voorwaarde. Als de leerling het B-diploma of B-niveau heeft bereikt mag men gaan stage lopen bij het Groot Orkest, waarin men bij aangetoonde geschiktheid wordt aangenomen.

Het bepalen van de geschiktheid voor een orkest wordt als volgt bepaald:

Opstaporkest

 • De docent van leerling geeft aan opleidingscoördinator dat leerling de vaardigheden heeft om in te stromen in opstaporkest
 • Opleidingscoördinator overlegt met dirigent opstaporkest over datum instroming
 • Leerling treedt toe tot opstaporkest

Opleidingsorkest

 • Leerling heeft niveau voor opleidingsorkest
 • Opleidingscoördinator overlegt met docent omtrent vaardigheden leerling en communiceert dit met dirigent opleidingsorkest
 • Dirigent opleidingsorkest overlegt met dirigent opstaporkest en zo nodig opleidingscoördinator
 • Leerling treedt toe tot opleidingsorkest

Groot orkest

 • Leerling heeft niveau voor groot orkest
 • Opleidingscoördinator overlegt met docent omtrent vaardigheden leerling en communiceert dit met dirigent groot orkest
 • Dirigent groot orkest overlegt met dirigent opleidingsorkest en zn opleidingscoördinator
 • Leerling gaat stage lopen bij het Groot Orkest
 • Bij gebleken niveau treedt de leerling toe tot orkest
 • Andere factoren kunnen doen besluiten om af te wijken van deze regeling (leeftijd, orkestbezetting). Hierover dient dan overleg plaats te vinden tussen de technische commissie en de opleidingscoördinator.
 • Bij verschil van inzicht heeft de muzikaal eindverantwoordelijke (dirigent groot orkest) een beslissende stem