Groot orkest

Hierin doen alle leden mee die volledig zelfstandig en op (minimaal) B-niveau een instrument kunnen bespelen. Jaarlijks neemt het orkest deel aan uitwisselingsconcerten, verzorgt zelf verschillende concerten. Eén maal per 4 a 5 jaar wordt een groot theaterconcert georganiseerd of neemt het orkest deel aan een grote happening zoals bv concours of reis naar het buitenland.

Dirigent

Het Groot Orkest staat onder leiding van

De voorgangers waren:

1901-1904 A. Kock 1951-1954 H. van 's Gravenzande
1904-1906 J.J. Strang 1955-1962 P. van der Smissen
1906-1909 A.F. Tikkel J. van Aken assisteert 1962-1978 P. de Weert
1909-1913 J. van Aken 1978-1990 T. de Roos
1913-1928 J.J. Strang 1990-2000 C. Balemans
1928-1951 Fr. Busch 2000-2001 R. de Jong

                                                                        2001-2019 L. Simons

Concoursen

Vanaf 1950 heeft Harmonie Terheijden deelgenomen aan concoursen. Dat was in dat jaar in St. Willebrord. In die tijd werden concoursen niet zoals tegenwoordig op vaste locaties gehouden maar men speelde in een zaaltje dat door de muziekbond gereserveerd werd. Tegenwoordig worden redelijk strenge eisen gesteld aan de kwaliteit (akoestiek) van de zaal. Concoursen worden derhalve op een aantal vaste locaties gehouden, zoals in “de Nobelaer in Etten-Leur. Maar men kan ook terecht in zalen in Veldhoven en Enschede.

Tot en met 1958 werden door Harmonie Terheijden tweede en derde prijzen behaald. Vanaf 1963 werd met regelmaat een eerste prijs behaald! Waarvan zelfs twee keer met een promotie naar een hogere afdeling. In 1967 was er in Ulvenhout een promotie naar de Eerste afdeling onder leiding van dirigent Pierre de Weert. In 1982 volgde in Zundert een promotie naar de afdeling Uitmuntendheid, dit keer met dirigent Tonny de Roos. Na het succes in 1982 hebben er geen promoties naar een hogere afdeling meer plaatsgevonden. Inmiddels is de benaming van de diverse afdelingen gewijzigd. Tegenwoordig komt Harmonie Terheijden uit in de 3e divisie. In oktober 2011 heeft het Groot Orkest weer deelgenomen aan een concours, ditmaal in Roermond. Er werd een tweede prijs verdiend, waarbij het juryrapport zal dienen om het niveau weer op een hoger niveau te tillen.

Concerten

Tijden veranderen en daarmee ook de soort muziek en de concerten die het Groot Orkest verzorgd. Zo zijn we al een paar jaar bezig om te verschuiven van een "klassiek" concert waarbij het publiek luisterd naar een aantal werken naar een groot avondvullend theaterconcert waarbij naast het muzikale plaatje ook het visuele plaatje een grote rol speelt. In 2008 werd onder creatieve leiding van dirigent Leo Simons tijdens het 150-jarig bestaan voor het eerst een dergelijk theatraal concert gegeven onder de titel Musicals in Concert. In 2010 volgde A Night at the Movies, een visueel en auditief spektakel waarin verschillende Terheijdense verenigingen participeerden. Onder de titel "All I want for Christmas" werd in 2013 in de St Antonius Abt kerk een groots eigentijds kerstconcert georganiseerd, gezamenlijk met de Anthony Singers Terheijden.

Musicals In Concerts011

303

groep

Gezien de grote kosten van een dergelijke happening is besloten om deze evenementen om de vier á vijf jaar te organiseren, vermits dit kostendekkend kan.