Opstap orkest

Het opstaporkest is een eerste orkest waar jij gaat spelen als je een instrument bespeelt. Wanneer je de eerste noten hebt geleerd en je zelfstandig kan spelen, dan start je in het opstaporkest.

Onder leiding van Mathijn de Jong wordt er op vrijdagavond van 19.00-19.30 uur gezamenlijk met andere ‘opstappers’ geoefend in samen spelen en samen muzikaal plezier maken. Er komen uitdagende muzieknummers voorbij die je klaarstoomt om je eerste optredens te kunnen geven.

Wanneer jij zover bent om je A- examen te behalen, dan kun je doorstromen naar het opleidingsorkest.