Bestuur

Bestuur

Het huidige bestuur van de vereniging bestaat uit 8 leden, die ieder (al dan niet op het muzikale vlak) binnen de vereniging actief zijn.

Binnen het bestuur zijn naast de bestuursfuncties (voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester) de aandachtsgebieden verdeeld over 3 peilers. Iedere peiler wordt vertegenwoordigd door 2 of 3 bestuursleden.

- Muziek maken (alles wat te maken heeft met muziek: bladmuziek beheren, repertoire, opleidingen, optredens en concerten, instrumenten enz)

- Een vereniging vormen (lidmaatschap, activiteiten, uniformen, website, aan/afmelden)

- Een rol in de samenleving spelen (sponsoring, publiciteit, externe contacten, donateurs, serenades en activiteiten in het dorp)

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Ad Snoeren (voorzitter)
  • Jan Daas (vice-voorzitter)
  • Toin Lips (penningmeester)
  • Annelies Nissen (secretaris)
  • Jannie Ooninckx (lid)