Historie

Historie

Harmonie Terheijden is reeds meer dan 150 jaar oud en kent dus een lange historie.

Toonkunst in Terheijden bestaat al sinds 1858. Maar enkele perioden is het letterlijk en figuurlijk stil geweest. De huidige vereniging bestaat sinds 1906, toen er een heroprichting plaatsvond. Maar dezelfde club muzikanten was al sinds 1888 actief.
Tot 1958 gold dat jaartal dan ook als oprichtingsdatum. Men dacht dat alle oude stukken in de oorlog waren vernietigd. Pas na de viering van het zeventigjarige jubileum vond men op de zolder van de oud-secretaris en voorzitter Nieuwesteeg onder een dikke laag stof het notulenboek 1900-1931, waarin werd gesproken over eigenlijke datum, 1985. Er werd alsnog een ‘eeuwfeest’ georganiseerd, een jaartje later weliswaar maar dat mocht de pret niet drukken.
In 1888 werd de eerste uitvoering voor de eigen leden gegeven. Begin 1889 trad men voor het eerst ‘buiten’ op, zoals vernoemd in een krant in die tijd.
Vanaf de eeuwwisseling werden veel meer zaken van de harmonie notulair vastgelegd.
Thuishonk was de ‘Harmoniezaal’ thans Marktstraat 5, destijds Kerkdreef of Dreef. In de tuin vonden uitvoeringen plaats, onder andere op feestdagen of zomeravonden. Tijdens de kermis was er een matinee.
Met Hemelvaart ging men dauwtrappen met de visvereniging.
Er was destijds sprake van een ijzeren discipline. Repeteren en vergaderen was verplicht en op verzuim stond een boete van 10 cent

Begin jaren zestig kwamen er successen tijdens concoursen. De Harmonie was altijd een uitstekend ‘smeermiddel’ om het sociaal-cultureel leven van Terheijden luister bij te zetten. Bij officiële gelegenheden als openingen en Koninginnedag, maar ook bij bruiloften, de kermis en carnaval.

In 1957 werd de drumband opgericht, met slagwerker Ad v Bekhoven als ‘man van het eerste uur’. Twee jaar na oprichting gingen zij mee op straat.
In 1983 bestond de Harmonie 125 jaar wat groots gevierd is net zoals in 2008, het 150 jarig bestaan.
Ter gelegenheid van beide heuglijke feiten zijn er jubileumboekjes uitgegeven.

geschiedenis

Door de jaren heen heeft de Harmonie steeds midden in de Terheijdense samenleving gestaan. Als blijk van waardering hiervoor ontving de Harmonie in 1983 de Koninklijke Erepenning van Hare Majesteit Koningin Beatrix.

erepenning kopie

 

Momenteel bestaat Harmonie Terheijden uit 4 onderdelen: het Opstaporkest, het Opleidingsorkest, de Slagwerkgroep/drumband en het Groot Orkest.  Daarnaast zijn er uit de Harmonie verschillende blaaskapellen ontstaan, nu bekend onder de naam KieleKiele, Vurnekeer, Nootdkreet en de jongste loot aan de stam is jeugdkapel Fluitje van een band.

Na een periode in de Cour te hebben gerepeteerd zijn we nu weer 'thuis' in onze repetitieruimte bij Café de Harmonie.