𝗖đ—ŧđ—ģ𝗰𝗲đ—ŋ𝘁 đ—ļđ—ģ 𝘇đ—ŧđ—ē𝗲đ—ŋ𝘀𝗲 𝘀đ—ŗ𝗲đ—ŋ𝗲đ—ģ

Vrijdag 23 juni 2023 waren we te gast bij Sovak waar we een heerlijk zomeravond concert hebben gegeven.

Het concert werd afgetrapt door de slagwerkgroep. Onder vakkundige leiding van Mathyn de Jong speelden zowel de 'jongeren' als de 'ouderen' van de groep een aantal spannende (en soms al dan niet bekende) stukken.

Daarna was het de beurt aan de Gruytveldband. Heel het plein zong mee met bekende nummers zoals 'Una Paloma Blanca' en 'Brazil'. 🕊🇧🇷

Als laatste was het groot orkest aan de beurt. Onder leiding van Martijn Krijnen brachten zij een aantal Spaanse- en Latijns-Amerikaanse nummers, die door het publiek goed ontvangen werden đŸ’ĒđŸŧ💃 Uiteraard werd er gezamenlijk afgesloten met het Traais Volkslied.

Ook kregen we nog een mooi muziekstuk met een verhaal uitgereikt Roland Joosen, waarvoor bedankt!

📸: Gerard van Vugt

Comments are closed.